Loading

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet logo

Kommuner och regioner tar i allt större utsträckning täten i klimatarbetet. Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors, CoM) är ett verktyg för de som har bestämt sig. Bestämt sig för att ta klimatutmaningen på allvar och ställa om till ett mer hållbart samhälle, genom att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer energi- och resurseffektiva. Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får kommuner hjälp och stöd med att på ett strategiskt sätt planera och följa upp energi- och klimatarbetet.

Norrbottens läns landsting blev 2014 som första regionen i Sverige regional koordinator för Borgmästaravtalet. Det praktiska arbetet med att tillhandahålla tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som är vill ansluta sig eller har anslutit sig till borgmästaravtalet kommer Energikontor Norr (tidigare Nenet) att stå för.

I Sverige är det ca 50 kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet. I Norrbotten och Västerbotten är det 8 stycken kommuner som skrivit på och har lämnat in sina hållbara energiplaner (Sustainable Energy Action plan,SEAP) till EU-kommissionen. Piteå (2009), Jokkmokk (2009) Övertorneå (2013) Arjeplog (2013), Älvsbyn (2013) i Norrbotten samt Umeå (2011), Lycksele (2012, Skellefteå (2014) i Västerbotten. Kiruna och Luleå har skrivit på men ännu inte lämnat in sina hållbara energiplaner.

"Nya" Borgmästaravtalet (utsläppsminskning+anpassning)

I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet, som tar sikte på 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. I korthet är det följande åtaganden som gäller om man skriver under:

  • Minska koldioxidutsläppen med minst 40 % till 2030
  • Öka resiliensen mot klimatförändringar (klimatanpassa)
  • Skicka in en SECAP (energi/klimatstrategi) inom ett år efter underskriften. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.
  • Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Resiliens/anpassningsdelen ska bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment (Klimatrisk- och sårbarhetsanalys).
  • Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela ev. omprioriteringar i sina strategier

Mer information om det "nya" Borgmästaravtalet:
Frågor och svar om det "nya" Borgmästaravtalet"
Det nya ”committment document” som visar vad man ställer upp på om man skriver under det nya Borgmästaravtalet

Projekt Energikontor Norr driver som är relaterade till Borgmästaravtalet:
Data4Action 
COOPENERGY

Vill du veta mer om Borgmästaravtalet kontakta:
Sophie Forsberg
(förnamn)@energikontornorr.se
0920-20 02 65, 070-18 099 91

Senast uppdaterat december 2015
 

Vi vill bygga ut med en ny medarbetare!

Är det du som är den kunniga inom energieffektivisering och hållbart byggande som vi söker till vårt huvudkontor i Luleå?

Läs mer om tjänsten 

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida