Loading

Förnybar energi

Ordet energi kan förknippas med hårda fakta, men även med spännande visioner. Ett obestridligt faktum är att energi inte kan produceras eller förbrukas utan bara omvandlas. Ett annat är att man ibland måste mäta för att veta.

På Energikontor Norr (tidigareNenet) finns en hel del sakkunskap inom energiområdet. Vi ger energiförsörjningen en central roll i arbetet för att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Om det är något vi själva inte kan svara på hjälper vi gärna till att få fram bra svar. Energi- och miljöområdet utvecklas ständigt och ingen kan veta allt. Men vi är nyfikna av oss och vill väldigt gärna lära oss ännu mer. 

Förnybara energikällor
De flödande energikällorna återbildas hela tiden genom solens inverkan på jorden och naturen. De kallas därför för förnybara. Sol-, vatten-, vind- och vågenergi är flödande energikällor, liksom tidvattenenergi.

Biomassa räknas som en solbaserad energikälla och är därmed också förnybar. Utöver dessa energikällor finns det också geotermiska energikällor som har sitt ursprung i jordens inre. Man kan även använda den naturliga lågtemperaturenergin i mark, vatten och luft för olika uppvärmnings- och kyländamål.

Nyfiken på att veta mer om dessa energikällor? Klicka på de olika kategorierna till höger för mer information.

 

Vi vill bygga ut med en ny medarbetare!

Är det du som är den kunniga inom energieffektivisering och hållbart byggande som vi söker till vårt huvudkontor i Luleå?

Läs mer om tjänsten 

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida