Loading

Länkar

Öppna som PDF

BeBos lönsamhetskalkyl 
BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges stora fastighetsägare inom energiområdet. BeBo samlar beställarkompetens i syfte att bidra till att energieffektiva system och produkter snabbt kommer ut på marknaden. Bland annat har Bebo utvecklat en webbaserad lönsamhetskalkyl som kan användas i ett tidigt skede för att beräkna lönsamheten för ett antal åtgärder eller för ett åtgärdspaket. 
Läs mer om Bebos lönsamhetskalkyl

Belok, Energimyndighetens beställargrupp för lokaler
Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverkets uppgift är att sprida kunskap och inspiration om effektiva metoder för energieffektivisering av lokalfastigheter. Olika konkreta verktyg, till exempel ”totalmetodiken” och LCC beräkningar, har utvecklats och är tillgänglig via hemsidan. Allt material på belok.se är tillgängligt för alla och kan användas kostnadsfritt. 
Läs mer om Belok

BRF Energieffektiv - Handbok för bostadsrättsföreningar
Denna handbok vänder sig till 
bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som vill minska energikostnader och miljöpåverkan från fastighetens energianvändning. 
Läs 
BRF Energieffektiv - Handbok för bostadsrättsföreningar

Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Energi- och klimatrådgivning bedrivs i nuläget i alla Sveriges 290 kommuner. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar. Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås. 
Läs mer om energi- och klimatrådgivningen i Sverige på Energimyndighetens hemsida 

Energi- och klimatrådgivningen i Norrbotten och Västerbotten
Har du frågor kring din energianvändning, dina energikostnader eller lämpliga energitekniker för just dig? Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Där får du oberoende råd helt kostnadsfritt.
Hitta energi- och klimatrådgivaren i din kommun

Energiaktiv.se 
Energiaktiv.se riktar sig först och främst till dig som äger småhus, flerbostadshus och lokaler. Du får hjälp att komma igång med energieffektiviseringsarbetet. Här får du stöd med såväl kartläggning och uppföljning av energianvändningen som med implementering av energibesparande åtgärder.
Läs mer om Energiaktiv.se

Energimyndighetens information till dig som är företagare
På denna sida hittar du bland annat förslag på energieffektiviseringsåtgärder för lokal- och fastighetsägare. 
Läs mer information till dig som är företagare 

Energitjuvar - 10 tips som sparar energi 
Denna pedagogiska skrift är framtagen av SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) i samarbete med Örebrobostäder. Den fokuserar på installationer och tekniska lösningar i fastigheter och visar hur man kan minska deras energianvändning. 
Läs skriften
 "Energitjuvar - 10 tips som sparar energi"

Fastighetsägarnas Energiakademi
På denna webbplats har Fastighetsägarna samlat massor av information om energieffektivisering. Här hittar du allmän information samt råd och stöd till dig som vill veta mer om energieffektivisering. Här finns även beskrivningar av olika typer av energisparåtgärder. Via ett diskussionsforum går det att komma i kontakt med andra besökare, ha erfarenhetsutbyten och ställa frågor direkt till Fastighetsägarnas energiexperter. 
Läs mer om Fastighetsägarnas Energiakademi

Gröna Öbo
ÖBO är ett stort företag i Örebroregionen om man räknar med alla hyresgästerna, cirka 40 000 örebroare. ÖBO har under de senaste åren arbetat aktivt med energieffektivisering. Det använda konceptet omfattar såväl teknik och avtal som organisation och egen kompetens. Att implementera hela konceptet innebär en del strategiska beslut. Därför krävs det en organisation som har viljan att jobba med kontinuerlig energieffektivisering.
Läs mer om Gröna Öbos energiarbete

Grönt Hyresavtal
Fastighetsägarna har tagit fram en avtalsmall för "grönt hyresavtal" med inbyggt miljötänk som ska göra det enklare att minska lokalanvändningens miljöpåverkan. Genom att använda denna mall har du som fastighetsägare möjlighet att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en bättre miljö. 
Läs mer om Grönt Hyresavtal

Handbok för fastighetsägare
En handbok från Fastighetsägarna som på ett enkelt och pedagogiskt sätt går igenom de för en fastighetsägare viktiga områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö. Den innehåller bland annat grundkunskap om vad det innebär att vara fastighetsägare. 
Läs Fastighetsägarna för h
andbok för fastighetsägare

Information om energideklarationer
Energideklarationer ger kortfattad information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster i eller köpare av hus. Energianvändningen utgör ofta en betydande del av byggnadens driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta för att sänka energianvändningen så ska förslag på sådana åtgärder finnas med i deklarationen. 
Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida

Renovera energismart
Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver kampanjen Renovera energismart. Den handlar om kunskapsspridning kring energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus. På kampanjens hemsida hittar du både tips på åtgärder och inspirerande exempel. 
Läs mer om 
Renovera energismart

SABO-företagens Skåneinitiativ
SABO-företagens Skåneinitiativ lanserades på konferensen SABOs (Sveriges allmännyttiga bostadsföretags) energiutmaning den 7 februari 2008 i Malmö. De 80 företag som då fanns representerade röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20 procent från idag till år 2016. Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med. 
Läs mer om SABO-företagens Skåneinitiativ

SABOs utbildningar inom energiområdet
SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) anordnar en rad utbildningar inom energiområdet för bo-/kvartersvärdar, fastighetsskötare, kundserviceanställda, drifttekniker och andra yrkesgrupper efter önskemål. 
Läs mer om SABOs utbildningar inom energiområdet

Vattenfalls checklista för att sänka kontors energikostnader
En checklista från Vattenfall för att på ett lätt sätt sänka energikostnaderna för kontor. Genom att gå igenom ett antal områden och svara på frågorna får du förslag på vad du kan göra för att minska dina kostnader. 
Läs mer om Vattenfalls checklista för att sänka kontors energikostnader

Tillbaka till första sidan

Senast uppdaterat 2014-08-18

 

Tankeväckare

Funderar du på hur intressant det är för dig att effektivisera energianvändningen i den fastighet du bor eller verkar i, äger eller förvaltar? I så fall rekomenderar vi att du göra detta enkla test.

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida