Loading

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle. Regioner, länsstyrelser, kommuner, landsting med flera kan aktivt bidra via målformuleringar, åtgärder i den egna verksamheten, upphandling av varor och tjänster, deltagande i projekt med mera.

Exempelvis har kommunerna flera möjliga verktyg som kan användas för att underlätta omställningsarbetet på det lokala planet. Därför är det naturligt för oss att arbeta i nära samverkan med de offentliga aktörerna i regionen. Ovan ser du en film som Skellefteå kommun tagit fram om biogas.

Under följande sidor hittar du som arbetar inom offentlig sektor information om projekt, stöd, kontakter med mera som kan vara till din hjälp. 

Senast uppdaterat juni 2015
 
 
 
 
 
 
 

Energieffektivisering genom nätverksprojekt!

Betalar ert företag för energi ni inte behöver? Genom Energimyndighetens nätverksprojekt kan ni ta nästa steg i energiarbetet och samtidigt stärka ert varumärke.

Energieffektiviseringsnätverk–EEnet

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida