Loading

Om Energikontor Norr (tidigare Nenet)

Där andra agerar på egen hand söker vi samverkan.
Där andra ser problem söker vi lösningar. 
Där andra säger att det inte är deras ansvar säger vi att vi gärna bidrar med det vi kan.

För vi är ett regionalt energikontor med ett fantastiskt uppdrag. Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Vi heter Energikontor Norr och vi älskar vårt jobb.

Energikontor Norr AB, ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten tillsammans med Norrbottens läns landsting. Energikontor Norr ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU.

sol bakom moln

Vi håller oss informerade om internationella trender och marknader liksom om det som sker på regional och lokal nivå. 
Allt med  koppling till energi- och miljöområdet.
Vi är med i internationella, nationella och regionala nätverk.
Vi sprider information. Vi bidrar till kompetensutveckling. 
Vi initierar och driver olika energi- och miljöprojekt. 
Vi tar fram och sammanställer regional och lokal statistik.

För närvarande har Energikontor Norr ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå. På våra kontor arbetar ungefär 10 engagerade medarbetare.

Information about Energikontor Norr, in English

Senast uppdaterat juni 2015

 

Vi vill bygga ut med en ny medarbetare!

Är det du som är den kunniga inom energieffektivisering och hållbart byggande som vi söker till vårt huvudkontor i Luleå?

Läs mer om tjänsten 

Kontakta oss

0920-20 02 60

Söker du någon du vet namnet på?

 Gå in på vår personalsida