Loading

Projekt

Regionala energikontor initierar och driver projekt. Det är via projekten vi gör skillnad. Projekten drivs nästan alltid i nära samverkan med andra aktörer såsom universitet, företag, organisationer och myndigheter.
Många projekt drivs med finansiering av EU. Även Energimyndigheten finansierar flera av Energikontor Norrs (tidigare Nenets) projekt.

fåglar på rad

Det finns egentligen ingen gräns för vad ett projekt kan innehålla. Energikontor Norr har drivit projekt som innehållit allt från teater och framtidsscenarier till investeringar i energiteknik och utveckling av det hållbara resandet. Vi gillar att jobba i projekt. Och helst samverkansprojekt. Därför är vi alltid intresserade av att lyssna på spännande projektidéer.

På projektsidorna här till höger hittar du aktuell information om de projekt vi driver eller medverkar i just nu. Är du intresserad av att diskutera eller delta i något av våra projekt? Tveka inte, kontakta oss!
info@energikontornorr.se eller 0920-200 260