Loading

Projektet Futurize

 Futurize

Framtidsavtal klart i Storuman

Projektet Futurize avslutades den sista februari, men den 1 april skrev Tina Kerro (ordförande i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden) och Clara Sandberg (ordförande i elevrådet på Röbroskolan), i Storumans kommun, på ett s.k. Framtidsavtal. Underskrivandet firades med tårta!

Futurize Storuman

I avtalet så åtar sig eleverna bl.a. att försöka minska mängden matavfall, att källsortera sopor bättre, att cykla gå eller samåka till skola och träningar och att minska sin egen energianvändning på skolan. I gengäld åtar sig kommunen bl.a. att hälften av besparingarna går tillbaka till eleverna själva, att förbättra datanätverket på skolan, att skaffa fler soffgrupper, att utreda möjligheterna att köpa in mer ekologisk eller närproducerad mat, och att delta på några elevrådsmöten varje år.

Futurize Storuman

Kort om Futurize

Ungas delaktighet i hållbarhetsfrågor är viktigt! Projektet Futurize jobbade med precis det.

I Futurize fick lärarna och skoleleverna först lära sig mer om hållbarhet, förnybar energi och miljöfrågor. Sen valde eleverna (hållbarhets)frågor som var viktiga för dem, lärde sig mer om dem och skulle till sist föreslå hur de och kommunen kunde minska sin miljöpåverkan, i form av ett så kallat Framtidsavtal. Utkasten till Framtidsavtal har teman som att minska matsvinnet i skolmatsalarna, ett energieffektivisera genom att släcka lampor och datorer efter sig, att fler går, cyklar eller åker kollektivt till skolan och träningar, säkrare skolvägar samt mer och bättre sopsortering.

Eleverna fick även föreslå hur en del av besparingarna från olika åtgärder, till exempel minskad energianvändningen eller minskat matsvinn, skulle gå tillbaka till dem själva. Besparingarna kan exempelvis gå till ett elevfik eller en studieresa. Avtalet bör gärna även rymma ett antal åtgärder som politikerna ska genomföra, till exempel att utreda förbättrad kollektivtrafik, bygga nya cykelbanor eller något annat.

Nästa steg i arbetet är att en grupp elevrepresentanter förhandlar om de framtagna förslagen med politiken i den egna kommunen, med målet att komma fram till ett Framtidsavtal.

Trots att Futurizeprojektet formellt är avslutat jobbar Svanstein centralskola i Övertorneå samt Bergskolan och Björkskataskolan i Luleå vidare med sina avtal, och vi hoppas att de kommer nå hela vägen. Flera kommuner diskuterar att köra egna Futurizeprojekt framöver, men inget är bestämt än.

Om du vill veta mer om Futurizeprojektet är du välkommen att kontakta Kjell.
Kjell Skogsberg, projektledare
(förnamn)@energikontornorr.se
070-180 9991

Om du är sugen på att börja arbeta med ungdomar, delaktighet och hållbarhet, kontakta Theresa.
Theresa Palo
(förnamn)@energikontornorr.se
070-339 4126

Senast uppdaterat juni 2015