Gröna energiinvesteringar

Se filmen om våra gröna och energirika investeringsmöjligheter!

Click here for English version


Sprid och använd gärna filmen i era egna kanaler! För fler filmer i projektet klicka här.

Norrbotten är fantastiskt på många sätt. Ta länets energitillgångar till exempel. Visste du att här finns en outnyttjad potential på över 50 TWh (terawattimmar) förnybar energi och restenergi? Tänk vilka spännande möjligheter till affärer och utveckling det innebär. Nya möjligheter som täcker allt från livsstil, upplevelser och design till avancerade tekniska innovationer och systemlösningar.

I projektet Gröna energiinvesteringar vänder vi oss till dig som ser affärsmöjligheter inom energi- och klimatområdet och som vill vara med och driva idéer om hållbara energilösningar närmare realisering. Projektet förväntas resultera i ca 8-10 förslag på energilösningar som vi tillsammans med idébärarna och stark kompetens inom bland annat energiteknik, jämställdhet och affärsutveckling lyckats föra så nära investering som möjligt.

Under vår insamlingsperiod har över 100 förslag på hållbara energilösningar kommit in till projektet, förslag från såväl företag som entreprenörer, forskare och privatpersoner. Alla inkomna idéer har vi bedömt och granskat utifrån kriterier avseende hållbarhet, affärspotential, jämställdhet och teknik. Förslagen har även varit uppe för bedömning hos samlad extern kompetens inom energibransch, affärsutveckling och finansiering. Efter denna process har vi nu kvar 10-15 potentiella energiinvesteringar. Dessa är under våren 2017 med i en gallring och de som sedan återstår kommer att gå vidare till fördjupningen.

Under fördjupningen kommer du som engagerat dig i ett av de utvalda förslagen att få hjälp att vidareutveckla och kvalitetsgranska det tillsammans med ett starkt team sakkunniga inom energiteknik, affärsutveckling, jämställdhet och mångfald samt kapitalanskaffning. Du kommer också få möjlighet att träffa ett regionalt nätverk av näringsliv och investerare.

Projektet Gröna energiinvesteringar belyser regionens goda potential och tar reda på hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för fler investeringar inom energi och hållbarhet. Vår förhoppning är att kunna sätta Norrbotten på kartan som en kraftigt verkande förebild för hållbara energi- och klimatlösningar.

Låter det spännande? I så fall är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

stampel_genom

I projektet, som pågår under perioden 2016-01-11 – 2019-04-11,  samverkar Energikontor Norr med Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid LTU (Luleå tekniska universitet) liksom med Företagarna Norrbotten.


Projektledare

Tord Pettersson
tord@energikontornorr.se
0920-200262

Sakkunnig inom affärsutveckling
Inger Edlund Pedersen
inger@energikontornorr.se
070-6662969

Sakkunnig inom energi
Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
0920-200265

Sakkunnig inom energi
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se
070-1809992

 

grona-energiinvesteringar-logotyp-01