Loading

Viktiga lärdomar inom passivhusbyggande sänker kostnaderna med 35%

Projektet MountEE avslutades i april 2015. Några lärdomar från projektet:
Hedlunda förskola i Umeå byggdes först och när nya Vegaskolan i Vännäs byggdes senare, med samma byggföretag och samma projektörer, kunde detta göras mer effektiv. Genom att ta viktiga lärdomar från det första projektet beräknas kostnaderna sänkas med 35 %.

Hedlunda förskola och nya Vegaskolan är båda passivhus enligt de internationella passivhuskriterier. Den främsta orsaken till att byggkostnaderna var högre för Hedlunda förskola är att det fortfarande är mycket ovanligt att bygga passivhus i norra Sverige och att byggföretag och deras hantverkare inte är vana vid denna byggteknik. De som räknar på byggkostnaderna ”tar därför höjd” i sina anbud. Nya Vegaskolan i Vännäs visar att det är möjligt att bygga ekologiska, hållbara och internationellt certifierade passivhus till jämförelsevis låga kostnader. (byggkostnaden för nya Vegaskolan är beräknad till 15 000 kr/m2, ex moms). De viktigaste framgångsfaktorerna är att tidigt i projekten anta lämpliga program för kvalitetssäkring och uppföljning. Det är också viktigt att samarbetet och kommunikationen fungerar bra mellan beställare, projektörer och byggentreprenörer. 

Nya Vegaskolan i Vännäs
En sammanfattning om projektets resultat hittar du här: MountEE status rapport

Ytterligare information om projektet samt bilder i tryckbart format finns tillgängligt på: www.mountee.eu
”A success story (eng)”
Läs projektets blogg om hållbarhet och energieffektivit byggande på http://www.blog.mountee.eu/

MountEE logo EUlogga Länsstyrelsen i Västerbotten

Senast uppdaterat maj 2015