Loading

Imponerande resultat!

Projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering” var ett treårigt projekt som avslutades sista oktober 2014.Resultaten som har uppnåtts inom projektet är minst sagt imponerande! Det vi har gjort inom projektet är att erbjuda olika fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag och de som bor och verkar i olika byggnader möjlighet att se över sin situation när det gäller energi och energianvändning och sedan praktiskt genomföra åtgärder i sin verksamhet, sin fastighet eller i sin lokal. Nedan kan du ta del av projektets resultat som har sammanfattats i den lilla bok "Jakten på watten - En spännande resa för en energieffektivare framtid"

 

 

Du kan läsa mer om resultaten från de olika testpiloterna under rubriken Resultat i spalten till höger.

Kontaktuppgifter till projektledningen:

Marie Holmgren, projektledare, (förnamn)@energikontornorr.se 
Tel. 0920-20 02 68, 070-335 07 03
Tomas Danielsson, aktivitetsansvarig, (förnamn)@energikontornorr.se 
Tel. 0920-200267, 070-343 03 44

Testpiloter i praktisk energieffektivisering

Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

 Senast uppdaterat juni 2015