Loading

Projektarkiv

Spelet "God Joule!"
Spelet God Joule! bygger på resultaten i projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering” och har tagits fram i samarbete med de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Norrbotten och Västerbotten. Vinnare i tävlingen blev Andreas Jonsson. Hans energispartips var "försöka ändra beteende…billigast men svårast” 
Spelet "God Joule!"

Extra material till boken "Jakten på watten - en spännande resa för en energieffektivare framtid"
Mer information om graddagar
Mer information om nyckeltal
Fördjupning Kunskap, handling och vanans makt

Projektresultat i minifolderformat
Nenet folder energieffektivisering att bygga luftsolfångare
Nenet folder energieffektivisering Berco gör som hemma
Nenet folder energieffektivisering Lycksele lasarett
Nenet folder energieffektivisering ridklubbar
Nenet folder energieffektivisering Sunderbyn folkhögskola

Inspirationsdag, oktober 2014
En inspirationsdag med fokus på energieffektivt byggande, förvaltande och renovering.
Ta del av hela inspirationsdagen via webbtv
Ta del av presentationerna från inspirationsdagen

Presentation från seminariedag med fokus på ventilation, juni 2014
Presentation, Peter Eriksson från ProjTek 

Slutseminariun, april 2014
Projektets slutseminarium och spridningskonferens ägde rum i Skellefteå april 2014. På plats fanns fastighetsägare, projektledning, konsulter, energibolag och övriga som på ett eller annat sätt varit inblandade i projektet.

Förutom resultat och erfarenheter från projektet gestaltade Charlotte Lindmark några visionära projektdeltagare. Se filmen nedan. 

Presentationer från slutseminariumet:
Marie Holmgren, Nenet
Fastighetsägarna och energieffektivisering - Marlies Pieterse, Fastighetsägarna 
Energiresan - Maria Nilsson, Alterhedens Rabarberi
Energiresan del 2
Testpiloter i praktisk energieffektivisering - minskad energianvändning? - Tomas Danielsson, Nenet
Lycksele energioptimering - Jacob Odeblad, VLL

Kurs i att bygga luftsolfångare, januari 2014
Sol-Janne från Älvsbyn hade fått uppdraget att samordna materialinköp samt att praktiskt och teoretiskt handleda fastighetsägare i att bygga egna luftsolfångare.

Kursmaterial från kurs i att bygga solfångare, januari 2014:
Introduktion - bygga solfångare
Ritning
Monteringsanvisning och förklaringar, fångare 1
Monteringsanvisning och förklaringar, fångare 4
Monteringsanvisning och förklaringar, fångare 5

Intervjuer med några av testpiloterna
Under projektets gång har ett antal intervjuer genomförts med några av deltagarna.
Intervju med Lettim Fastighets VD, december 2013
Intervju med Fastigheten Cedern 1 i Piteå AB, december 2013
Läs intervju med Jim Wallström på Berco Produktion AB, 2013 

Material från utbildningsträffarna inom testpiloten LEO 2012-2014
Material från träff oktober 2012:
Tomas Danielsson, introduktion
Marcel Berkelder, energieffektivisering
Jakob Odeblad, Västerbottens läns landstings miljöpolitiska program
Marcel Berkelder, ventilationseffektivitet

Material från träff februari 2013:
Program 2:a utbildningstillfället 130220 - Projektledning Nenet
Ventilation - Marcel Berkelder
Lathund för energieffektivisering - Jakob Odeblad Västerbottens läns landsting

Material från träff september 2014:
VLLs energi- och klimatarbete idag och framåt - Marcel Berkelder

Material från testpiloters belysningsturné 2013-2014
Testpilotprojektet genomförde under november 2013 två belysninigsseminarium ett i Umeå och ett i Luleå och i mars 2014 blev det Skellefteås tur. Bakgrunden till denna aktivitet var att många fastighetsägare och företag uttryckt att de känner sig osäkra på hur de ska lösa sina belysningsfrågor. Ny teknik och lagkrav gör det svårt att veta vad man bör göra när den befintliga belysningen är uttjänt eller när det är dags för om- eller nybyggnad. Många fastighetsägare undrar om det går att få en bättre belysning samtidigt som energianvändningen och energikostnaderna på sikt sänks.
Program från belysningsseminarierna i november 2013
Program från belysningssemiarium i mars 2014

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Maria Hildeby, Ecokonsult 
Behovsanpassad belysning i vårdlokaler – eleffektiv, kostnadsbesparande och ”hållbar” belysning - Jan Lindberg, Landstingsfastigheter i Västernorrlands län 
Energi och miljö - Patrik Sundberg, Skebo
Utomhusbelysning och trygghet - Peter Lindberg, Prismalence  
Utomhusbelysning och trygghet - Lars Gunnarsson, Prismalence
Även en genomtänkt tanke kan gå fel. Belysningsanläggningar som inte höll måttet! - Maria Hildeby, Ecokonsult 
Hur kan vi lyckas med en bra belysningsanläggning genom hela processen, byggstart till färdigt hus - Maria Hildeby, Ecokonsult
Belysningsstyrning och DALI -  
Hans-Göran Johansson, Helvar AB
Framtidens belysning och ljuskällor - Maria Hildeby, Ecokonsult 

Utbildningsdagen på Sunderbyn folkhögskola februari 2013 
Presentation från utbildningen den 11 februari 2013 på Sunderby folkhögskola i praktisk energieffektivisering.

Utredningar genomförda inom projektet
Belysningsutredning Rondellens Bil, Luleå
I belysningsutredningen ingår det att fastställa nuvarande effektbehov för belysning i Rondellens bils visningslokal i Luleå och tillsammans med fastighetsägaren diskutera önskemål och behov av ljusflöde, ärgtemperatur och färgåtergivning samt arbetsmiljömässiga krav. Olika energieffektiva alternativ presenteras som uppfyller fastighetsägarens behov och belysningsåtgärderna kostnadsberäknas med LCC-kalkyler.

Belysningsutredning A Lind maskin, Älvsbyn
I belysningsutredningen ingår det att fastställa nuvarande effektbehov för belysning i A Lind Maskins lager- och butikslokal i Älvsbyn och tillsammans med fastighetsägaren diskutera önskemål och behov av ljusflöde, färgtemperatur och färgåtergivning samt arbetsmiljömässiga krav. Olika energieffektiva alternativ presenteras som uppfyller fastighetsägarens behov och belysningsåtgärderna kostnadsberäknas med LCC-kalkyler.

Energiutredning Berco, Skellefteå

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan,  Umeå
Denna rapport syftar till att klargöra detaljer kring utbyte av kryddhylleaggregat i befintliga flerbostadshus med utgångspunkt från Östermalmsgatan 44 i Umeå. Fastigheten har åtta lägenheter, varje lägenhet är försett med ett kryddhylleaggregat av typen Bahco Minimaster.

Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB, Älvsbyn
Energianvändningen för verksamheten har minskat från det som gällde år 2009. Användningen av fjärrvärmeenergi är 2012 ca: 25% lägre än 2009, graddagskorrigerad. Det är rimligt anta att de byggnadstekniska åtgärderna som gjorts har gett avsedd effekt på energianvändningen, förutom den effekt som erhållits på komforten i lokalerna. Även en minskning av el-energi användning har skett jämfört med 2009.

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat, Ammarnäs
Syftet med denna ventilationsutredning var att se över luftflöden och bestämma status på befintliga ventilationsaggregat för fastigheterna på Televägen 7, 9, 11 i Ammarnäs. I utredningen finns möjliga åtgärdsförslag och kostnads/lönsamhetsberäkningar för dessa. Utredningen är formad så att den även ska kunna nyttjas för andra fastigheter med likvärdiga ventilationsaggregat. 

Energiutredning Waldorfskolan, Umeå
Genom att modernisera och serva anläggningen, samt att dess system och automatik intrimmas för behovsanpassad funktion och kapacitet, skulle flera fördelar kunna erhållas. Bland annat förbättrat inomhusklimat genom jämnare temperaturer och mindre luftdrag, vilket leder till förbättrade arbetsprestationer för personal och elever och ökad driftsäkerhet och kontroll.Besparingspotentialen motsvarar ca 175 600 kr/år.

Energimätningar och termografering, BRF Svalboet
Uppdraget var att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet och husets energiprestanda. Brf Svalboet är en mindre förening och består av 2 st. hus byggda på 40 talet. Husen har 2 våningar samt källare och har totalt 4 lägenheter.

Tekniskt stöd - Energieffektivisering, Arctic Color, Porjus
Uppdraget var att identifiera energieffektiviseringsåtgärder inklusive investeringskostnader. I denna rapport presenteras resultatet av undersökningen.

Energiutredning Wallsténs Hus AB, Piteå
I fastigheten bedrivs kontorsverksamhet av Arbetsförmedlingen och Studiecentrum. Föreslagna energibesparande åtgärder är i första hand belysningseffektivisering, förbättring av klimatskal och förnyelse av mindre delar av uppvärmningssystem. Förslagen har värderats genom LCC-kalkyler.

Material från projektets "kick-off, maj 2012
Energieffektivisering - Kristina Landfors, KanEnergi
Branschstandard för energi i byggnader - Per Levin, Sveby
Program Kick off "Testpiloter i praktisk energieffektivisering" 28 maj

Kontaktuppgifter till projektledningen:

Marie Holmgren, projektledare
(förnamn)@nenet.se
Tel. 0920-20 02 68, 070-335 07 03

Senast uppdaterat oktober 2014