nenet.se finns inte längre här. Testa energikontornorr.se istället.

Elektriker i Malmö - när du behöver snabb och profesionell hjälp av behöriga elektriker

Förnybar energi

Här i Sverige är vi ganska duktiga på miljöarbete och försöker täcka upp det mesta. Vi betalar höga bensinskatter och allt fler väljer cykel framför bil, samt bioenergi framför fossila bränslen. Engagemanget står vi alla för från statlig nivå ner till personnivå och allt däremellan. Måhända är vi befolkningsmässigt ett litet land och därmed med liten möjlighet att göra stor påverkan med vårt levnadssätt, men vi agerar samtidigt förebilder och vår statistik inspirerar större nationer att följa våra exempel. Kampen för en grönare framtid får aldrig stanna upp.

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor - biobränslen - är sådana energikällor som förnyar sig själva hela tiden och därför inte kan ta slut. De åsamkar heller ingen skada på vår natur. Sol, vind, vatten, biogas och geoenergi är de primära resurserna som räknas som förnybara energikällor och de står då i kontrast till kol, olja och naturgas som kallas fossila bränslen. Kärnkraft räknas inte som en förnybar energikälla eftersom den anses vara ändlig, men den svävar trots allt lite mittemellan konceptdefinitionerna.

Det är dock inte alla förnybara energikällor som kan ansluta sig till konceptet "hållbar utveckling", vilket är målet för användningen. Om resursen som nyttjas på sikt kommer att påverkas på ett eller annat sätt - ffa om den minskar - så är utvecklingen inte hållbar och då spelar det ingen roll om det handlar om vattenenergi eller vindkraft. Vindkraftverken är ett exempel där energin som skapas måhända är förnybar och miljövänlig, medan kraften som driver dem måste hämtas från mindre miljövänliga källor.

Utvecklingen

Som det ser ut i Sverige idag så satsas det allt mer på förnybara energikällor. Man installerar geoenergi för att värma och kyla sina hem; man ansluter sig till elbolag som hämtar sin ström från förnybara energikällor och man är noggrann med källsortering och att minimera åkandet med personbil. Om vi fortsätter att söka fakta och sträva åt samma gröna riktning som idag så är vi på god väg.


© 2024 Nenet.se. Alla rättigheter förbehållna.